youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo

Velkommen til August Have

”August Have” – 46 nyopførte kvalitetsboliger på Nyborgvej, Odense C

Barfoed Group’s kommende byggeri på adressen Nyborgvej 75-77 – ”August Have”, bliver et kvalitetsbyggeri udført af 1. klasses materialer med fokus på bæredygtighed, miljø mv.
Byggeriet vil komme til at bestå af i alt 46 boliger i varierende størrelser.

”August Have” vil blive opført ud mod Nyborgvej op til 4 plan. Ejendommen disponeres ligeledes for, at der etableres kælder under ejendommen, som skal indeholde depotrum til de kommende boliger, samt rum for placering af de tekniske installationer, til brug for ejendommens boligenheder.

Der vil rent ”infrastruktur”-mæssigt blive meget let adgang til den kommende bebyggelse. Dette effektueres bl.a. ved at Letbanen kører lige udenfor ejendommen på Nyborgvej, hvilket betyder at man meget let via offentligt transportmiddel kan komme til Odense Banegård, Odense Universitet, Nyt OUH mv.

Ligeledes vil der blive gode parkeringsforhold, på det til ejendommen hørende bagvedliggende gårdområde med 23 private anlagte P-pladser samt 36 stk’s overdækkede cykelparkeringer. Enkelte af de private P-pladser vil være forberedt for el-ladestandere for opladning af el-biler.

I tilknytning til parkeringspladserne vil der blive etableret rekreative opholdsarealer, som vil appellere til fælles ophold i det kommende grønne gårdmiljø. Det er bl.a. terrasseområder med bord/bænkesæt, beplantning, græsområde mv.

Byggeriet er disponeret således, at ”hovedindgangene” – 2 stk. vil blive orienteret på facaden vendende ud mod Nyborgvej.

Fra de 2 indgange er der indvendige trappeløb op til alle etagerne. Ligeledes etableres der elevatorer i direkte tilknytning til trappeopgangene, således alle boliger får handicapvenlige adgangsveje med niveaufrie adgange. Elevatorerne betjener ligeledes adgangsvejen til kælderen, så det er let at komme til boligernes tilknyttede depotrum. Der tilknyttes 1 depotrum til hver enkelt boligenhed.

Adgangsvejen fra gårdrummet med P-arealer mv. sker via en nyanlagt grøn passage placeret vest for ejendommen frem til fortov ved Nyborgvej og direkte ind til hovedindgangene.

”August Have” forventes at blive opført som montagebyggeri med opmurede facader i tegl. Tagkonstruktionen vil blive udført som en saddeltags-konstruktion, belagt med en teglsten, som vil passe til ejendommens design og hele det omkringliggende nærmiljø/ejendomme.

Internt i boligerne vil udstyrsniveauet generelt blive på et meget højt niveau, hvor ”kvalitet” vil være det gennemgående element i det udtryk Barfoed Group gerne vil aptere lejlighederne med.

Alle boligerne bliver udstyret med altaner vendende mod syd (gårdsiden). Dette er gældende for både de mindre boliger samt de 2 større ”penthouse”-boliger beliggende i tagplanet.

Flere af boligerne, er ligeledes udstyret med en fransk altan vendende mod Nyborgvej.

I alle boliger bliver der etableret balanceret mekanisk ventilation, som sikrer et godt indeklima i boligen. Det forventes herudover, at boligerne apteres med plankegulve, gulvvarme, flotte lyse kvalitetskøkkener, vaskemaskine og tørretumbler, garderobeskabe i alle værelser, flisebadeværelser i meget høj kvalitet. Alle lejligheder forsynes med fiberforbindelser. Der etableres dørtelefon til den enkelte bolig, således der er direkte ”connection” til hovedindgangsdørene i opgangene.

Barfoed Group overtager området april 2021, hvorefter opførelsen af byggeriet påbegyndes.

Det forventes at byggeriet afsluttes primo 2022.